James Allen

Čím pokojnejší je človek, tým väčší je jeho úspech, vplyv a jeho sila robiť dobro. Pokoj v mysli je jeden z najkrajších doplnkov múdrosti.

 - James Allen