Walter Cronkite

Pre nájdenie pravdy musíš poznať obe strany príbehu.

 - Walter Cronkite
Walter Cronkite

Walter Cronkite

motivačné citáty