Abraham Lincoln

Vždy majte na pamäti, že najdôležitejší krok k úspechu je vlastné rozhodnutie uspieť.

 - Abraham Lincoln
Abraham Lincoln

Abraham Lincoln

motivačné citáty