Ralph Lauren

Správny vodca musí mať víziu a presvedčenie, že sen je možné dosiahnuť. Tým dá do pohybu sily a energie, aby cieľ dosiahol.

 - Ralph Lauren