Norman Vincent Peale

Ľudia sa stávajú obdivuhodnými, keď začnú veriť, že niečo môžu dosiahnuť. Keď začnú veriť v samých seba, majú v rukách prvé tajomstvo úspechu.

 - Norman Vincent Peale
Norman Vincent Peale

Norman Vincent Peale

motivačné citáty